AM - SAT

Satelitní Technika - prodej, poradenství, montáž


Komunikační protokol DiSEqC pro spolupráci satelitního přijímače se zařízeními pro sledování družic, tím může být motor otáčející parabolou nebo přepínač zdrojů signálu z více parabol. Je kompatibilní i se zařízeními používanými k natáčení velkých parabolických antén pracujících v pásmu C, pokud se použije s DiSEqC pozicionér. Napájení i přenos povelů funguje po stejném koaxiálním kabelu, kterým přichází signál do satelitního přijímače.