AM - SAT

Satelitní Technika - prodej, poradenství, montáž


Parabolická anténa, též zvaná satelitní anténa (parabola)
odráží přijímaný satelitní signál do ohniska, ve kterém je vnější jednotka s nízkošumovým konvertorem (LNB).

Čím je větší plocha paraboly, tím silnější signál bude v jejím ohnisku získán. Parabola má tedy větší zisk a větší rezervu signálu při špatném počasí (menší ztráty). Roste tím ale její směrovost a tím i nároky na přesné nastavení.

Množství přijímaných satelitních kanálů se odvíjí od počtu snímaných družic skrze parabolu a konvertory.